Cần tuyển: 02 lập trình viên WordPress, lương upto 1000$
  • 08.89.80.89.88
  • 180 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
XPROZ Technologies - IT Solution

Outsourcing & Product in Vietnamese

Highly Tailored IT Design, Management & Support Services.

XPROZ TECHNOLOGIES

We’ve been triumphing
all these 10 years.
Sacrifices are made up
with success.

XPROZ takes into consideration every little detail to make sure the system run smoothly and responsively. XPROZ employs a new technique called Minified Technology for securing customers’ database & building up highly confidential firewalls.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn giải pháp IT - Phát triển - Outsource

Bạn đang cần chúng tôi cung cấp một sản phẩm dịch vụ hoàn hảo, Liên hệ ngay
Cách Thức Vận Hành Hệ Thống

Các bước triển khai hiện thực hóa hệ thống của XPROZ

05 Bước

1
01. Khởi tạo dự án
Xác định yêu cầu của dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư, phân công trách nhiệm cho các bộ phận triển khai.
2
02. Lập kế hoạch dự án
Giai đoạn này yêu cầu thiết lập phạm vi công viêc của dự án, điều chỉnh lại mục tiêu và xác định đường đi tới mục tiêu đó.
3
03. Triển khai
Giai đoạn này thực hiện hoàn thành các công việc được xác định trong phần lập kế hoạch để đảm bảo các yêu cầu của dự án.
4
04. Giám sát và kiểm soát
Theo dõi các rủi ro, thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện và có những đề xuất điều chỉnh kịp thời.
5
05. Kết thúc
Giai đoạn này thực hiện để kết thúc tất cả các hoạt động của dự án để chính thức đóng lại dự án.

Áp dụng Công nghệ số cho doanh nghiệp của bạn ngay


Deprecated: get_bloginfo was called with an argument that is deprecated since version 2.2.0! The siteurl option is deprecated for the family of bloginfo() functions. Use the url option instead. in /home/xproz.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5367