Web CEO Việt Nam 64 tỉnh thành
  • Quản trị viên tự tạo web chi nhánh CEO bằng 1 click trên trang quản trị, hệ thống sẽ tự động sinh ra web chi nhánh CEO với tên miền riêng
  • Đồng bộ nội dung từ web quản trị xuống từng site chi nhánh
  • Site chi nhánh có thể có nội dung riêng của mình và đồng bộ các đơn hàng lên web quản trị để quản lý tập trung