Ứng dụng SEN – Cộng đồng việc làm, giao tiếp xã hội:
  • Đăng ký và xác mình tài khoản dễ dàng
  • Tạo việc và giao cho đúng người, đúng việc, quản lý tiến độ chỉ trong 1 màn hình
  • Tìm kiếm việc làm thuận tiện qua từ khoá, ngành nghề và khoảng cách
  • Giao tiếp cá nhân, nhóm và công việc thông qua chat được tích hợp sẵn