Là dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp dành cho toàn bộ khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng toàn quốc, Thần Đèn Express luôn đặt tiêu chí Trung thực – An toàn – Tiết kiệm lên hàng đầu:
  • Quản lý COD ( tiền thu hộ ) chi tiết đến từng đơn hàng
  • Quản lý đơn hàng đơn giản và rõ ràng theo từng trạng thái vận chuyển
  • Tạo đơn hàng nhanh tiện ích
  • Tự động tính cước phí
  • Tự động tổng hợp báo cáo trạng thái vận đơn hàng ngày
  • Tự động đối soát nhanh và thuận tiện
  • Hỗ trợ khách hàng quản lý hiệu quả làm việc của nhân sự