App HCC36: Giúp việc Thanh Hoá
  • Khách hàng và Người giúp việc đăng ký, xác minh tài khoản dễ dàng
  • Người dùng có thể chọn các dịch vụ Giúp việc theo giờ, định kỳ, xét nghiệm, chăm sóc bé….thanh toán online và quản lý các đơn hàng dễ dàng
  • Người giúp việc chủ động hơn thông qua thời khoá biểu, thu chi, quy trình làm việc… được thể hiện rõ ràng trên app