Hệ thống quản trị vận tải xe khách:
  • Giám sát, theo dõi xe theo thời gian thực
  • Xem lại lộ trình của một xe trong quá khứ
  • Báo cáo tổng hợp/ chi tiết về km đi được, nhiên liệu, đóng mở cửa, điều hòa….
  • Quản lý người dùng và phân quyền tới từng cá nhân, chủ xe
  • Quản lý xe, nhóm xe một cách đơn giản