Hệ thống quản lý và đặt hàng Trung Quốc
  • Quản lý Khách hàng – CRM thu nhỏ
  • Quản lý Đơn hàng theo từng bộ phận
  • Quản lý nhân viên nội bộ và phân quyền
  • Quản lý tài chính và thay đổi
  • Quản lý vận chuyển và kho vận
  • Tool đặt hàng trên TaoBao, Tmail, 1688
  • Hệ thống chat realtime giữa khách hàng và nhân viên chăm sóc
  • Thống kê, báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình làm việc của mỗi nhân viên